Bijles wiskunde in Nijmegen

Woon je in Nijmegen of omgeving en kun je wel wat hulp bij wiskunde gebruiken?

Ik ben wiskundedocent en geef al vele jaren bijles aan alle mogelijke leerlingen. Zowel aan mensen die een hoger punt willen halen, als aan leerlingen die om wat voor reden dan ook vastlopen met wiskunde.

In de bijles gaan we moeilijke stof doornemen, in kleine stappen en eenvoudige bewoordingen. Totdat je merkt dat het je helder wordt. Ook gaan we kijken naar je werkhouding. Als de werkhouding goed is, dan zullen de wiskundelessen veel effectiever zijn. Het maken van wiskunde-opgaven kan nogal eens stress opleveren. Je zult merken dat je door de lessen meer zelfvertrouwen gaat krijgen als je een opgave maakt. We werken op een ontspannen manier. Zo word je gestimuleerd om je in te zetten voor goede resultaten.

De lessen worden individueel gegeven op mijn thuisadres Akkerwinde 29 in Lent. Je kunt me bellen of je gegevens invullen en sturen naar mijn e-mailadres. Dan neem ik telefonisch contact op met je ouders, om met jou en een van je ouders een afspraak te maken voor een oriëntatiegesprek. Van daaruit kunnen we bekijken wat de meest geschikte aanpak is.

Foto

Werkwijze

Veel leerlingen zullen bij wiskunde wel eens gedacht hebben:

"Ik weet niet eens wat ik moet vragen, ik snap er helemaal niks van!"
"Ik schrijf maar wat op, dan ben ik er tenminste van af"
"Huh? Nu moet het ineens anders! Dat is toch hartstikke onlogisch?"
"Hoe kan dat nou? Zoveel geleerd en toch een onvoldoende?"

Wiskunde is een verplicht vak waar je niet om heen kunt. Zo kan dit vak bij nogal wat mensen blokkades oproepen. Gevoelens van onmacht. Of een stemmetje dat je steeds onderuit haalt. Begrijpelijk dat veel mensen moeite hebben van dit vak. En ook begrijpelijk dat juist die leerlingen die de stof moeilijk vinden, vaak maar weinig oefenen. En eenmaal achterop geraakt wordt het er niet gemakkelijker op. Hoe die negatieve spiraal om te buigen?


 • Goede, heldere uitleg: een kwestie van geduld

  Wanneer leerlingen vastlopen bij het maken van opgaven, dan heeft dat vaak te maken met het niet paraat hebben van de basisstof uit eerdere jaren. Ook is niet altijd duidelijk wat de verbanden zijn tussen de verschillende hoofdstukken in het boek. Dan is het prettig wanneer er een docent is met geduld, die abstracte zaken eenvoudig en helder kan uitleggen.

 • Je een onderzoekende houding eigen maken

  Meestal legt men het accent bij de moeilijkheid van het vak. Maar iemand die moeite heeft met wiskunde kampt niet alleen met de leerstof, maar loopt ook tegen zichzelf aan. Wiskunde is in de eerste plaats een bepaalde methode om problemen op te lossen. Door te oefenen kun je je een onderzoekende houding eigen maken.

 • Wiskunde, een kwestie van doen: herhalen en oefenen

  De meeste scholen hebben een druk programma, met weinig ruimte voor herhaling. Maar de basis om je een vaardigheid eigen te maken is: herhalen en oefenen. Telkens weer. Oefening baart kunst, nog steeds. Met een regelmaat van eenmaal per week kan bijles een manier zijn om uitstel-gedrag te helpen overwinnen.

Examentraining

Een eindexamen is geen schoolexamen. Niet moeilijker, maar wel anders. In het begin kan dat onwennig zijn, dus lastig. Want de manier waarop de vragen worden gesteld wijkt af. De examen-opgaven bevatten veel overvloedige informatie. Dat betekent: wat onbelangrijk is opzij zetten en eruit pikken wat belangrijk is.

Gelukkig maar, door de jaren heen lijken de eindexamens veel op elkaar. Het maken van oude examens is dan ook de beste voorbereiding. Na een aantal examens gemaakt te hebben, merk je dat je dingen gaat herkennen. Je raakt gewend aan de manier van vragen stellen. Zo krijg je 'feeling' voor hoe zo'n examen in elkaar steekt en wat men van je wil weten.
Beslissend is dat je genoeg examens geoefend hebt. Tevoren maken we samen een werkplan voor 6 lessen. Voor elke les wordt een examen gemaakt, en door mij nagekeken. In de les oefen je lastige opgaven nog eens. Daarna krijg je een overzicht, zodat je kunt zien hoe je vooruit bent gegaan. En wat extra helpt is: wanneer ze thuis op de hoogte zijn van de stappen die je maakt.
Op deze manier groei je geleidelijk naar het examen toe, zodat je vol vertrouwen de examenopgaven kan maken en een mooi eindesultaat kunt halen.

Praktisch

 • Havo, VWO, Gym Niveau
 • Wiskunde A, B, C, D Vak
 • 20+ jaar Ervaring als docent
Oriëntatiegesprek Samen met jou en een van de ouders erbij. Doel: kennismaking en vragenlijst doornemen. Zo krijgen we een idee welke werkwijze het meest geschikt is en kunnen we tevens afspraken maken. Na enkele weken gaan we kijken hoe het bevalt en of het gaat werken. En dan neem ik contact op met je ouders om wat ervaringen uit te wisselen.

Regelmaat Beslissend is of je bereid bent om je in te zetten. Op vaste, regelmatige basis. D.w.z. eenmaal per week een uur extra te oefenen. Wie zich inzet gaat vooruit. En dat zul je zien aan de punten.

Overleg & Contact Om tot een goede wederzijdse afstemming te komen, stel ik prijs op een vlotte en heldere communicatie. Zowel met jou als met je ouders. Zowel mondeling als via email. Tussendoor kun je me altijd mailen als je vragen hebt over de stof of om wat praktische zaken door te geven. Soms is het van belang om de voortgang van de lessen te bespreken. Dan neem ik ook contact met een van de ouders, via email of telefonisch.

Les De les duurt een uur. We beginnen met de herhaling van de lesstof van de vorige keer. Vervolgens gaan we na welke nieuwe vragen jij hebt. Dan stellen we vast wat we dit uur gaan doen. Aan het einde van de les kijken we of je de nieuwe stof onthouden hebt. En dan kun je ook nog iets kwijt over hoe je de les vond gaan.

Schrift Je krijgt van mij een bijles-schrift: dit geeft een indruk van je werkwijze, biedt een overzicht, en zo kunnen we ook teruggrijpen op eerdere lessen.

Tarief Alle reguliere lessen: € 30 per lesuur. Incidentele lessen in overleg.